Informacje o czasopiśmie

Czasopismo „Załącznik Kulturoznawczy” jest internetowym rocznikiem naukowym wydawanym w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje artykuły o profilu kulturoznawczym i podobnym (socjologia, antropologia kulturowa, etnografia, medioznawstwo, literaturoznawstwo, filmoznawstwo itd.). W czasopiśmie zamieszczane są różnojęzyczne teksty samodzielnych i niesamodzielnych pracowników naukowych, a niekiedy także studentów i studentek kulturoznawstwa (zwłaszcza artykuły naukowe, sprawozdania i komunikaty, fotoeseje, wywiady). Redakcja współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, a w skład Rady Naukowej czasopisma, podobnie jak do grona recenzentów, wchodzą także uczeni z zagranicy.

Czasopismo wydawane jest w otwartym dostępie: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)

 

"Załącznik Kulturoznawczy" znajduje się w wykazie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW z liczbą 20 punktów.

DEKLARACJA O WERSJI PIERWOTNEJ: wersją pierwotną "Załącznika Kulturoznawczego" jest wersja elektroniczna (on-line).

ISSN: 2392-2338

INDEKSACJA: BazHum, CEJSH, ERIH PLUS

http://bazhum.pl/bib/journal/480/

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-d92b296c-4ce0-4ed7-865e-e729f6abd5bb

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486171 

                

 

Polski
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach