Informacje o czasopiśmie

REDAKTOR NACZELNA:
prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, WNH UKSW

ZASTĘPCA REDAKTORA:
 

CZŁONKOWIE REDAKCJI:
dr Agnieszka Smaga, WNH UKSW
prof. dr hab. Ewa Szczęsna, ILP UW

SEKRETARZ REDAKCJI:
dr Dorota Dąbrowska, WNH UKSW

ASYSTENT SEKRETARZA REDAKCJI:
mgr Katarzyna Gołos-Dąbrowska, WNH UKSW

REDAKTOR JĘZYKOWY:
 

RADA NAUKOWA CZASOPISMA:
dr hab., prof. UKSW Anna Czajka-Cunico, WNH UKSW
dr hab., prof. UKSW Dorota Kielak, WNH UKSW
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, IBL PAN
prof. dr Luca Lecis, Faculty of Humanities, Department of History, Cultural Heritage and Territory, University of Cagliari (Włochy)
dr hab. Mieczysław Mejor, IBL PAN
prof. dr. Alberto Pirni, Scuola Superiore Sant Anna, Pisa (Włochy)
prof. dr. Bernd-Juergen Warneken, Empirische Kulturwissenschaften, Ludwig-Uhland-Institut, Tübingen (Niemcy)
dr hab., prof. UKSW Jan Zieliński, WNH UKSW

Czasopismo „Załącznik Kulturoznawczy” jest internetowym rocznikiem naukowym wydawanym w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje artykuły o profilu kulturoznawczym i podobnym (socjologia, antropologia kulturowa, etnografia, medioznawstwo, literaturoznawstwo, filmoznawstwo itd.). W czasopiśmie zamieszczane są różnojęzyczne teksty samodzielnych i niesamodzielnych pracowników naukowych, a niekiedy także studentów i studentek kulturoznawstwa (zwłaszcza artykuły naukowe, sprawozdania i komunikaty, fotoeseje, wywiady). Redakcja współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, a w skład Rady Naukowej czasopisma, podobnie jak do grona recenzentów, wchodzą także uczeni z zagranicy.

Czasopismo wydawane jest w otwartym dostępie: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)

 

"Załącznik Kulturoznawczy" znajduje się w wykazie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW z liczbą 20 punktów.

DEKLARACJA O WERSJI PIERWOTNEJ: wersją pierwotną "Załącznika Kulturoznawczego" jest wersja elektroniczna (on-line).

ISSN: 2392-2338

INDEKSACJA: BazHum, CEJSH, ERIH PLUS

http://bazhum.pl/bib/journal/480/

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-d92b296c-4ce0-4ed7-865e-e729f6abd5bb

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486171 

                

 

Polski
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach