Copyrights & Licencje

Copyrights i Licencje

Czasopismo wydawane jest w otwartym dostępie: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).
Autorzy mają prawo do zachowania pełni praw autorskich.
 
 
Każdy artykuł opatrzony jest informacją o licencji na pierwszej stronie:
 
Polski
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach