Special Issues in English

Załącznik Kulturoznawczy - Special Issue 2/2019:
Articulations of the Polish Identity

Załącznik Kulturoznawczy - Special Issue 1/2019:
Kitsch in Contemporaty Culture


Wydanie dwóch anglojęzycznych numerów czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy” – 
zadanie finansowane w ramach umowy 850/P-DUN/2018 ze środków 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 


2/2019: Articulations of the Polish Identity


CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE ISSUE

EDITORIAL PAGE

TABLE OF CONTENT

PREFACE

CULTURAL STUDIES' INQUIRIES 

Magdalena Danielewiczowa
What is Language Necessary for? What is Necessary for a Language?

THEMATIC SECTION: ARTICULATIONS OF THE POLISH IDENTITY

 
Dorota Dąbrowska
 
Dorota Siwicka
 
Leszek Szaruga
 
Dorota Feret
 
Danuta Dąbrowska
 
Dariusz Kosiński
 
Tadeusz Sobolewski
 
Joanna Niewiarowska
 
interpretations
 
Brygida Pawłowska-Jądrzyk
 
Katarzyna Bałdyga
 
Maciej Woźniak
 
varia
 
Krzysztof Stachowiak
 
CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE ISSUE

EDITORIAL PAGE

TABLE OF CONTENT

PREFACE

CULTURAL STUDIES' INQUIRIES 

Edward Kasperski
 
Robert Piłat
 
THEMATIC SECTION: kITSCH IN CONTEMPORARY CULTURE
 
Dagmara Jaszewska
 
Brygida Pawłowska-Jądrzyk
 
Aleksandra Hudymač
 
Dorota Dąbrowska
 

INTERPRETATIONS

Jacek Kopciński
 
Katarzyna Taras

VARIA

Jan Zieliński
 
Agnieszka Smaga

PHOTO-ESSAY AND AROUND

Weronika Kobylińska-Bunsch
From Precise Objectivity to the Borderland of Reality – 
Reflection on Stefan Wojnecki’s Early Works

Monika Kostaszuk-Romanowska
Theatre on the Water. The Aquatic Element in Contemporary Polish Theatre

Małgorzata Wrześniak
The Story of One Theme – on the Relationship Between Jewellery and Architecture

Polski
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach