Informacje dla Autorów

 

ZASADY OPRACOWANIA TEKSTU DO CZASOPISMA „ZAŁĄCZNIK KULTUROZNAWCZY” - POBIERZ PLIK

Wszystkie teksty publikowane w czasopiśmie poddane są recenzji (zob. Procedury recenzowania). 

Artykuł zostanie dopuszczony do druku, jeśli uzyska akceptację Redakcji i Recenzentów. Osoby te ewentualnie mogą wskazać na konieczność dokonania skrótu danego tekstu lub wprowadzenia poprawek.

 

Polski
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach