Our Reviewers

For 2015:

dr hab. Marek Adamiec, prof. UG 

prof. dr hab. Wojciech Burszta, SWPS 

dr hab. Robert Cieślak, prof. UW 

dr Clara Demin, University of New Sorbonne Paris RIK (Moscow) 

prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, IBL PAN 

prof. dr hab. Adam Dziadek, UŚ

dr Grzegorz Grochowski, IBL PAN

dr Rafał Ilnicki, UAM

dr Patryk Kencki, IS PAN

prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, IBL PAN, UKSW 

dr hab. Urszula Kowalczuk, UW

dr Agnieszka Kruszyńska, AH im. A.Gieysztora

dr hab. Roman Krzywy, prof. UW 

prof. Raya Kuncheva, IL BAN (Sofia)

dr hab. Marianna Michałowska, UAM

dr Żaneta Nalewajk-Turecka, UW

prof. dr Jörg Niewöhner, Humboldt-Universitat zu Berlin 

prof. dr hab. Katarzyna Pachniak, UW

dr hab. Marek Pąkciński, IBL PAN

dr hab. Dorota Plucińska, AH im. A. Gieysztora

dr Katarzyna Sadkowska, UW

dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW

dr Bartłomiej Walczak, UW

dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW 

 

For 2014:

dr Piotr Dejneka, UKSW

prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, IBL PAN

dr Aleksandra Drzał-Sierocka, SWPS

prof. dr hab. Adam Dziadek, UŚ

dr Krzysztof Gajewski, IBL PAN

dr Jacek Głażewski, UW

dr hab. Wincenty Grajewski, UW

dr Ewa Grigar, UONY (Prague)

dr Małgorzata Jankowska, UAM

dr Agnieszka Karczewska, KUL

dr Jakub Karpoluk, SWPS

dr Patryk Kencki, IS PAN

dr Aneta Kliszcz, Akademia Ignatianum w Krakowie

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, UW

prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, IBL PAN, UKSW

dr Agnieszka Kruszyńska, AH im. J.Gieysztora

prof. Raya Kuncheva, IL BAN (Sofia)

dr Magdalena Łukasiuk, ISNS UW

dr hab. Piotr Majewski, NIMOZ

dr Barbara Markowska, Collegium Civitas

dr hab. Marek Pąkciński, IBL PAN

dr hab. Dorota Plucińska, AH im. J. Gieysztora

dr Monika Rogowska, IFIS PAN

dr Agnieszka Smaga, UKSW

dr Bartłomiej Szleszyński, IBL PAN

dr hab. Katarzyna Taras, UKSW

dr Zbigniew Wałaszewski, APS

English
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach