Our Reviewers

For 2022:

dr Maria Antosik-Piela, UW
dr André Bank, German Institute for Global and Area Studies
prof. dr hab. Petr Bílek, Charles University
dr Magdalena Bober-Jankowska, UKSW
dr Agnieszka Burakowska, UKSW
prof. dr hab. Sławomir Buryła, UW
dr Marcin Choczyński, UKSW
prof. dr hab. Maurizio Corbella, Università degli Studi di Milano Statale
prof. ucz. dr hab. Marzenna Cyzman, UMK
prof. dr hab. Barbara Fatyga, UW
prof. dr hab. Adam Fitas, KUL
prof. ucz. dr hab. Anita Frankowiak, UWM
dr Katarzyna Frukacz, UŚ
prof. ucz. dr hab. Adrian Gleń, UO
dr Iwona Grodź, Polskie Towarzystwo Badaczy Filmu i Mediów
prof. ucz. dr hab. Guzek Mariusz, UKW
prof. ucz. dr hab. Jadwiga Hučková, UJ
prof. ucz. dr hab. Anita Jarzyna, UŁ
prof. ucz. dr hab. Agnieszka Kaczmarek, UAM
prof. ucz. dr hab. Marek Kaźmierczak, UAM
prof. ucz. dr hab. Konrad Klejsa, UŁ
prof. ucz. dr hab. Piotr Kletowski, UJ
prof. ucz. dr hab. Tomasz Kłys, UŁ
dr Weronika Kobylińska, PWSFTviT
dr Bartłomiej Krupa, IBL PAN
prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, UAM
prof. dr hab. Dariusz Kulesza, UwB
prof. ucz. dr hab. Ewa Letkiewicz, UMCS
prof. ucz. dr hab. Adam Lipszyc, IFiS PAN
dr Dobrawa Lisak-Gębala, UWr
dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz, UP im. KEN
prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz, Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ
prof. ucz. dr hab. Kazimierz Maciąg, UR
dr Marta Koszowy, IBL PAN
prof. dr hab. Jerzy Madejski, US
dr Artur Malantowicz, Komisja Europejska
dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska, UWr
dr hab. ucz. Michał Mazurkiewicz, UJK
prof. ucz. dr hab. Zbigniew Michalczyk, IS PAN
ks. prof. ucz. dr hab. Norbert Mojżyn, UKSW
prof. ucz. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, KUL
dr Eva Näripea, National Archives of Estonia
prof. dr hab. Jacek Nowakowski, UAM
prof. dr hab. Thomas M. Van Order, Italian Middlebury College
dr Robert Pawlik, UKSW
prof. ucz. dr hab. Marek Pieniążek, UP
dr hab. Przemysław Pietrzak, UW
prof. ucz. dr hab. Artur Piskorz, UP
prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, UŁ
dr Marek Pokropski, UW
dr hab. Joanne Preizner, UJ
dr hab. prof. ucz. Grzegorz Pyszczek, APS w Warszawie
prof. dr hab. Adam Regiewicz, Uniwersytet im. Jana Długosza
prof. ucz. dr hab. Paweł Rodak, UW
prof. em. dr hab. Wolf Schmid, University of Hamburg, Germany
dr Ewangelina Skalińska, UKSW
prof. dr hab. Dorota Skotarczak, UAM
prof. dr hab. Bogusław Skowronek, UP im. KEN w Krakowie
dr Ziemowit Socha, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
prof. ucz. dr hab. Tadeusz Sucharski, Akademia Pomorska
prof. dr hab. Ewa Szczęsna, UW
prof. ucz. dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, UKSW
dr Rafał Szmytka, UJ
prof. ucz. dr hab. Joanna Szydłowska, UWM
prof. dr hab. Piotr Śniedziewski, UAM
prof. ucz. dr hab. Wiesława Tomaszewska, UKSW
prof. ucz. dr hab. Marta Tomczok, UŚ
prof. dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, UAM
prof. ucz. dr hab. Marcin Wołk, UMK
prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak, UKSW
dr Edyta Żyrek-Horodyska, UJ
 

For 2021:

dr hab. Alessandro Amenta, University of Rome „Tor Vergata”, Italy
dr hab. Bogusława Bodzioch-Bryła, Akademia Ignatianum w Krakowie
prof. dr hab. Anna Burzyńska, UJ
dr hab. Piotr Celiński, UMCS
dr hab. Konrad Chmielnicki, ASP w Łodzi
prof. ucz. dr hab. Ewa Dąbek-Derda, UŚ
prof. dr hab. em. Teresa Dobrzyńska, IBL PAN
prof. dr hab. Adam Dziadek, UŚ
prof. dr hab. Andrzej Fabianowski, UW
prof. ucz. dr hab. Mirosław Filiciak, SWPS
prof. dr hab. Barbara Giza, Uniwersytet SWPS
prof. ucz. dr hab. Irena Górska, UAM
prof. ucz. dr hab. Paweł Graf, UAM
prof. ucz. dr hab. Beata Guczalska, AST
dr Jan Hanzlik, Prague University of Economics and Business
prof. ucz. dr hab. Małgorzata Jankowska, UAM
prof. ucz. dr hab. Barbara Jabłońska, UJ
prof. ucz. dr hab. Dorota Jewdokimow, UAM
prof. ucz. dr hab. Arkadiusz Karapuda, ASP w Warszawie
dr Patryk Kencki, IS PAN
dr Beata Kosińska-Kippner IS PAN
prof. ucz. dr hab. Barbara Kita, UŚ
dr Joanna Kulczyńska-Kruk, IAiE PAN
prof. dr hab. Dariusz Kulesza, UwB
dr Monika Kwaśniewska-Mikuła, UJ
prof. ucz. dr hab. Grzegorz Krzywiec, IH PAN
prof. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, UJ
dr Justyna Michalik-Tomala, UJ
prof. ucz. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, KUL
dr Maya Nedyalkova, Oxford Brookes University, UK
prof. ucz. dr hab. Andrzej Niewiadomski, UMCS
prof. ucz. dr hab. Joanna Ostrowska, UAM
prof. dr hab. Wojciech Owczarski, UG
prof. ucz. dr hab. Ewa Partyga, IS PAN
dr hab. Przemysław Pietrzak, UW
dr Katarzyna Prajzner, UŁ
dr hab. Dario Prola, UW
prof. ucz. dr hab. Paweł Stangret, UKSW
prof. ucz. dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, UG
prof. ucz. dr hab. Rafał Syska, UJ
prof. dr hab. Jerzy Szyłak, UG
dr Eliza Szymańska, UG
prof. ucz. dr hab. Patrycja Włodek, UP
dr Anna Wróblewska, PWSFTviT
dr Magdalena Złocka-Dąbrowska, UKSW
 

For 2020:

prof. ucz. dr hab. Marcin Adamczak, UAM
prof. dr hab. Luca Bernardini, Università degli Studi di Milano (Italy)
dr Robert Birkholc, UW
prof. dr hab. Wojciech Burszta, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
dr Anna R. Burzyńska, UJ
prof. dr hab. Andrea De Carlo, Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” (Italy)
dr Aleksandra Drzał-Sierocka
dr Ádám Ignácz, Hungarian Academy of Sciences (Hungary)
prof. dr hab. Janina Janas, Universita degli Studi di Bari Aldo Moro (Italy)
prof. ucz. dr hab. Arkadiusz Karapuda, ASP w Warszawie
dr hab. Elżbieta Kalemba-Kasprzak, em. prof. UAM
dr Patryk Kencki, IS PAN
prof. ucz. dr hab. Tomasz Kłys, UŁ
dr Weronika Kobylińska-Bunsch, UW
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Kornacki, UG
prof. ucz. dr hab. Tadeusz Kornaś, UJ
prof. ucz. dr hab. Rafał Koschany
dr hab. Andrzej Kotliński
dr hab. Urszula Kowalczuk, UW
prof. ucz. dr hab. Sławomir Kufel
prof. dr hab. Waldemar Kuligowski, UAM
dr Ewa Kwiatkowska, UWr
prof. dr hab. Krzysztof Loska, UJ
dr Monika Ładoń, UŚ
dr hab. Krzysztof Łukasiewicz, UWr
dr Leonardo Masi, UKSW
prof. dr hab. Ewa Mazierska, University of Central Lancashire (Great Britain)
dr Marcin Michalak, UWM 
prof. ucz. dr hab Maciej Michalski, UG
prof. ucz. dr hab. Dorota Misiejuk, UwB
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Moraczewski, UAM
dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand, UJ
prof. dr hab. Aleksander Nawarecki, UŚ
prof. ucz. dr hab. Jacek Ostaszewski, UJ
prof. ucz. dr hab. Przemysław Parszutowicz, IFiS PAN, PG
dr hab. Grzegorz Piotrowski, UG
prof. ucz. dr hab. Grzegorz Pyszczek, APS w Warszawie
prof. dr hab. Adam Regiewicz, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Sławomir Sikora, UW
dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz, IBL PAN
prof. dr hab. Małgorzata Sugiera, UJ
dr Artur Szarecki, UW
prof. ucz. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, UKSW
dr hab. Wanda Świątkowska, UJ
dr Justyna Tabaszewska, IBL PAN
prof. dr hab. Jacopo Tomatis, Università degli Studi di Torino (Italy)
dr Izabela Tomczyk-Jarzyna, UKSW
dr Anna Witeska-Młynarczyk, UW


For 2019:

prof. Alessandro Amenta, Uniwersytet „Tor Vergata”, Rzym
dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW
dr Hubert Bilewicz, UG
dr Robert Birkholc, UW
prof. dr hab. Wojciech Burszta, Uniwersytet SWPS
dr Anna R. Burzyńska, UJ
prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka, IFiS PAN
dr Piotr Dejneka, UKSW
dr Maite Escudero-Alías, University of Zaragoza
dr hab. Andrzej Fabianowski, prof. UW
dr Andrzej Frejlich, Muzeum Lubelskie w Lublinie
prof. dr hab. Czesława Frejlich, ASP w Krakowie
dr hab. Barbara Giza, prof. Uniwersytetu SWPS
dr hab. Beata Gontarz, UŚ
prof. Eduardo de Gregorio Godeo, University of Castilla-La Mancha
prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, UŚ
dr hab. Agnieszka K. Haas, prof. UG
dr Magdalena Hasiuk, IS PAN
dr hab. Paweł Hut, UW
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, UW
dr Weronika Kobylińska-Bunsch, UW / Instytut Studiów nad Sztuką Świata
dr hab. Rafał Koschany, prof. UAM
dr hab. Kazimierz Kowalewicz, prof. UŁ
dr Krzysztof Korotkich, UwB
dr Paweł Kuciński, UKSW
dr hab. Marcin Lachowski, UW
dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS
dr Elżbieta Mazur, KUL
dr hab. Mieczysław Matejak, prof. SGGW
dr hab. Joanna Minksztym, Muzeum Etnograficzne. Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
dr hab. Marianna Michałowska, prof. UAM
dr Magdalena Ochwat, UŚ
dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ
dr Agnieszka Przybyszewska, UJ
dr Anna Różańska, SGGW
dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK
dr hab. Anna Sieradzka, prof. UW
dr hab. Marcin Składanek, UŁ
dr Beata Skrzydlewska, UKSW
dr Paweł Stangret, UKSW
dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl, prof. UAM
prof. dr Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Litewski Instytut Badawczy w Wilnie
dr hab. Katarzyna Taras, prof. PWSTFiTV w Łodzi
dr Izabela Tomczyk-Jarzyna, UKSW
prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk, KUL
dr Anna Wróblewska, PWSTFiTV w Łodzi
dr Agnieszka Wnuk
dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW
prof. dr Rasa Žukienė, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie


For 2018:

dr hab. Marek Adamiec, prof. UG
dr hab. Sławomir Bobowski, prof. UWr
dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK
dr hab. Federico Della Corte, prof. UKSW
prof. dr hab. Adam Dziadek, UŚ
dr hab. Tomasz Ferenc, UŁ
dr hab. Mirosław Filiciak, USWPS
dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW
prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski, USWPS
prof. dr hab. Grażyna Habrajska, UŁ
dr Rafał Ilnicki, UAM
dr Patryk Kencki, IS PAN
dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB
dr hab. Jacek Kopciński, prof. UKSW
dr Monika Kostaszuk-Romanowska, UwB
dr hab. Anna Kozłowska, UKSW
dr hab. Joanna Krakowska, prof. IS PAN
dr hab. Iwona Kurz, UW
prof. dr hab. Jakub Lichański, UW
prof. dr Lev Manovich, City University of New York (CUNY)
prof. dr hab. Mieczysław Mejor, IBL PAN
prof. dr hab. Piotr Mitzner, UKSW
dr hab. Dorota Muszytowska, prof. UKSW
prof. dr hab. Aleksander Nawarecki, UŚ
prof. dr hab. Ryszard Nycz, UJ
prof. dr hab. Krzysztof Olszewski, ASP w Warszawie
dr hab. Joanna Ostrowska, UAM
dr Mateusz Poradecki, UŁ
dr hab. Sławomir Sikora, UW
dr Paweł Stangret, UKSW
dr Małgorzata Ślarzyńska, UKSW
dr hab. Katarzyna Taras, prof PWSFTviT
dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH
prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa, UJ
dr Agnieszka Wnuk, UW


For 2017:

dr hab. Marcin Adamczak, UAM
dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP
dr hab. Dariusz Brzostek, UMK
prof. Ewa Chruściel, Colby-Sawyer College
prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, IBL PAN
dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska, UKSW
dr Małgorzata Grzywacz, UAM
dr hab. Elżbieta Janus, prof. UKSW
dr Jakub Jernajczyk, ASP we Wrocławiu
dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH
dr hab. Krzysztof Koehler, prof. UKSW
dr hab. Jacek Kopciński, prof. UKSW
dr Rafał Koschany, UAM
dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, IBL PAN
prof. Raya Kuncheva, IL BAN (Sofia)
prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki, UWr
dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW
dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, UW
dr Anna Pięcińska, US
prof. dr hab. Maria Romanowska, SGGW
dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH
dr Paweł Stangret, UKSW
dr hab. Katarzyna Taras, UKSW
prof. Massimo Tria, University of Cagliari
dr Mateusz Werner, UKSW
dr Łukasz Wróblewski, WSB w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW
 

For 2016:

dr Marcin Adamczak, UAM 
s. dr M. Natanaela Wiesława Błażejczyk 
dr hab. Sławomir Bobowski, prof. UWr
prof. dr hab. Stefan Czyżewski, UŁ
dr Aleksandra Drzał-Sierocka, SWPS
dr Paul Franssen, Utrecht University (Holandia)
dr hab. Barbara Giza, prof. SWPS
dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola, UW
dr Iwona Grodź, UAM
dr Barbara Jabłońska, UJ
dr Magdalena Kamińska, UAM
dr hab. Jacek Kopciński, prof. UKSW
dr hab. Wojciech Kudyba, prof. UKSW
prof. dr hab. Tomasz Kupś, UMK
dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr
dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC
prof. dr Mike Marais, Rhodes University (RPA)
dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW
dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska, prof. UAM
dr Barbara Markowska, Collegium Civitas
ks. dr hab. Antonii Nadbrzeżny, KUL
dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ
dr hab. Dorota Plucińska, prof. WSiE TWP w Olsztynie
dr Marta Anna Raczek-Karcz, ASP w Krakowie
dr Agnieszka Smaga, UKSW
prof. dr hab. Grażyna Stachówna, UJ
dr hab. Andrzej Szpulak, prof. UAM
dr Joanna Szymajda, Instytut Muzyki i Tańca
s. dr hab. Wiesława Tomaszewska, prof. UKSW
dr Marta Więckiewicz-Archacka, UWM
dr Bartłomiej Walczak, UW


For 2015:

dr hab. Marek Adamiec, prof. UG 
prof. dr hab. Wojciech Burszta, SWPS 
dr hab. Robert Cieślak, prof. UW 
dr Clara Demin, University of New Sorbonne Paris RIK (Moscow) 
prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, IBL PAN 
prof. dr hab. Adam Dziadek, UŚ
dr Grzegorz Grochowski, IBL PAN
dr Rafał Ilnicki, UAM
dr Patryk Kencki, IS PAN
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, IBL PAN, UKSW 
dr hab. Urszula Kowalczuk, UW
dr Agnieszka Kruszyńska, AH im. A.Gieysztora
dr hab. Roman Krzywy, prof. UW 
prof. Raya Kuncheva, IL BAN (Sofia)
dr hab. Marianna Michałowska, UAM
dr Żaneta Nalewajk-Turecka, UW
prof. dr Jörg Niewöhner, Humboldt-Universitat zu Berlin 
prof. dr hab. Katarzyna Pachniak, UW
dr hab. Marek Pąkciński, IBL PAN
dr hab. Dorota Plucińska, AH im. A. Gieysztora
dr Katarzyna Sadkowska, UW
dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
dr Bartłomiej Walczak, UW
dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW 


For 2014:

dr Piotr Dejneka, UKSW
prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, IBL PAN
dr Aleksandra Drzał-Sierocka, SWPS
prof. dr hab. Adam Dziadek, UŚ
dr Krzysztof Gajewski, IBL PAN
dr Jacek Głażewski, UW
dr hab. Wincenty Grajewski, UW
dr Ewa Grigar, UONY (Prague)
dr Małgorzata Jankowska, UAM
dr Agnieszka Karczewska, KUL
dr Jakub Karpoluk, SWPS
dr Patryk Kencki, IS PAN
dr Aneta Kliszcz, Akademia Ignatianum w Krakowie
dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, UW
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, IBL PAN, UKSW
dr Agnieszka Kruszyńska, AH im. J.Gieysztora
prof. Raya Kuncheva, IL BAN (Sofia)
dr Magdalena Łukasiuk, ISNS UW
dr hab. Piotr Majewski, NIMOZ
dr Barbara Markowska, Collegium Civitas
dr hab. Marek Pąkciński, IBL PAN
dr hab. Dorota Plucińska, AH im. J. Gieysztora
dr Monika Rogowska, IFIS PAN
dr Agnieszka Smaga, UKSW
dr Bartłomiej Szleszyński, IBL PAN
dr hab. Katarzyna Taras, UKSW
dr Zbigniew Wałaszewski, APS

English
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach