Archive

Cultural Studies Appendix no. 8/2021

Cultural Studies Appendix no. 7/2020

Cultural Studies Appendix no. 6/2019

Cultural Studies Appendix no. 5/2018

Cultural Studies Appendix no. 4/2017

Cultural Studies Appendix no. 3/2016

Cultural Studies Appendix no. 2/2015

Cultural Studies Appendix no. 1/2014


Załącznik Kulturoznawczy nr 8/2021

CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE ISSUE NO. 8

Articles published in English and Italian:

Onofrio Bellifemine
“Un combattente tenace”: il cardinale Wyszyński raccontato dal "Corriere della Sera" (1950-1981)
DOI 10.21697/zk.2020.7.32

Articles published in Polish:

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

DOCIEKANIA KULTUROLOGICZNE 

Karina Banaszkiewicz
Praktykować media/Praktykować siebie… O doświadczaniu przestrzeni późnej nowoczesności
DOI 10.21697/zk.2021.8.01 

TEMAT NUMERU 1: POSZERZANIE POETYKI

Ewa Szczęsna 
Uniwersum poetyki. Prolegomena
DOI 10.21697/zk.2021.8.02

Anna Tenczyńska
Granice literatury, granice poetyki, granice granic dzisiaj. Jedno pytanie
DOI 10.21697/zk.2021.8.03

Tomasz Wójcik
Jean Baudrillard. „Socjologia” i poetyka
DOI 10.21697/zk.2021.8.04

Weronika Lipszyc
Metafora „wiedza to widzenie” w różnych systemach semiotycznych i dyskursach
DOI 10.21697/zk.2021.8.05

Beata Przymuszała
Między metaforą a afektywnością. Ciało czujące w tekście
DOI 10.21697/zk.2021.8.06

Robert Birkholc
Notatki filmowe Piera Paola Pasoliniego na tle literackiej i filmowej poetyki brulionu
DOI 10.21697/zk.2021.8.07

Bogna Kubińska
Figury grozy w literackiej i malarskiej twórczości Zdzisława Beksińskiego
DOI 10.21697/zk.2021.8.08

Krzysztof Brenskott
Czy wojna w grach musi być zabawna? O wybranych grach planszowych z perspektywy poetologicznej
DOI 10.21697/zk.2021.8.09

Elżbieta Winiecka 
Figury kinetyczne w literaturze cyfrowej. Stan badań i kilka wątpliwości
DOI 10.21697/zk.2021.8.10

Piotr Kubiński
Interfejsy intymności. Tendencje intymistyczne we współczesnych grach wideo
DOI 10.21697/zk.2021.8.11

TEMAT NUMERU 2: DOSTOJEWSKI, SCHULZ, GOMBROWICZ I INNI "PROZAICY SCENICZNI"

Monika Kostaszuk-Romanowska
Strategie reżyserskie współczesnych inscenizatorów „wielkiej powieści” – na przykładzie "Trylogii" Jana Klaty i "Chłopów" Krzysztofa Garbaczewskiego
DOI 10.21697/zk.2021.8.12

Jadwiga Gracla
DOI 10.21697/zk.2021.8.13
 
VARIA
 
 
ANALIZY I INTERPRETACJE
 
DOI 10.21697/zk.2021.8.25
 
WYWIADY 
 
DOI 10.21697/zk.2021.8.26
 
DOI 10.21697/zk.2021.8.27
 
CHRONOMETR (CZ. 6) 
 
DOI 10.21697/zk.2021.8.28
 
FOTOESEJ I OKOLICE
 
Weronika Kobylińska-Bunsch
DOI 10.21697/zk.2021.8.29
 
KOMENTARZE. OPINIE. GLOSY 
 
RUBRYKA OKOLICZNOŚCIOWA (40-LECIE ŚMIERCI BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA WYSZYŃSKIEGO) 
 

 

Cultural Studies Appendix No. 7/2020

CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE ISSUE NO. 7

Articles published in English:

 
 
Franco Fabbri

Articles published in Polish:

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

DOCIEKANIA KULTUROLOGICZNE 

Robert Pawlik
Groza nieba. Giambattista Vico i Hermann Usener o lękowych źródłach kultury
DOI 10.21697/zk.2020.7.01

TEMAT NUMERU 1: HITCHCOCK - ROZCHYLANIE KURTYNY
(W 40. ROCZNICĘ ŚMIERCI REŻYSERA) 

Iwona Kolasińska-Pasterczyk
Hitchcock, blondynka i „spojrzenie” (postaci grane przez Grace Kelly)
DOI 10.21697/zk.2020.7.03

Izabela Tomczyk-Jarzyna 
Twarz i (jej) brak. O filmie Lokator Alfreda Hitchcocka
DOI 10.21697/zk.2020.7.04

Robert Birkholc 
(Auto)refleksyjność w Tremie Alfreda Hitchcocka.
O adaptacji 
powieści Selwyna Jepsona

DOI 10.21697/zk.2020.7.05

Agnieszka Smaga 
Analiza zasady graficznej kontrastu w Zawrocie głowy Alfreda Hitchcocka
DOI 10.21697/zk.2020.7.06

Anna Górny 
Nie tylko reklama. Artystyczny status zwiastuna filmowego 
(w kontekście Psychozy Alfreda Hitchcocka)

DOI 10.21697/zk.2020.7.07

Paweł Biliński
Audiowizualne zawroty głowy. Alfred Hitchcock i wideoeseje
DOI 10.21697/zk.2020.7.08

TEMAT NUMERU 2: BADANIE MUZYKI POPULARNEJ / POPULAR MUSIC STUDIES

DOI 10.21697/zk.2020.7.14
 
VARIA
 
Anna Róża Hoss
DOI 10.21697/zk.2020.7.15
 
Barbara Trygar
DOI 10.21697/zk.2020.7.16
 
 
ANALIZY I INTERPRETACJE
 
DOI 10.21697/zk.2020.7.20
 
WYWIAD 
 
DOI 10.21697/zk.2020.7.22
 
CHRONOMETR (CZ. 6) 

Jan Zieliński
Zegarki Tyszkiewiczów. Część pierwsza
DOI 10.21697/zk.2020.7.23

FOTOESEJ I OKOLICE
 
Agnieszka Karpiel, Jessica Kufa
DOI 10.21697/zk.2020.7.24
 
DOI 10.21697/zk.2020.7.25
 
DOI 10.21697/zk.2020.7.26
 
KOMENTARZE. OPINIE. GLOSY 
 
DOI 10.21697/zk.2020.7.27
 
DOI 10.21697/zk.2020.7.29
 
ANEKS 
 

Cultural Studies Appendix No. 6/2019

CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE ISSUE NO. 6

 

Articles published in English:

Anna Maria Tomczak
The Great Fire of London as a Memory Site (Lieu de Mémoire)

Anna Wiśnicka
 
Ilaria Salonna-Rogozińska


Articles published in Polish:

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

DOCIEKANIA KULTUROLOGICZNE 

Małgorzata Jankowska
Internety się palą. O wybranych semiotyzacjach
pożaru katedry Notre Dame

TEMAT NUMERU: DESIGN - TEORIA, PRAKTYKA, INTERPRETACJE 

Alicja Głutkowska-Polniak
Kulturowy wymiar designu – między estetyzacją a odpowiedzialnością

Anna Kostrzyńska-Miłosz
Czym jest polski design?

 
 
Irma Kozina
 
Agata Lipczik
 

VARIA

Katarzyna Gołos-Dąbrowska
 
INTERPRETACJE
 
Tomasz Szybisty
 
Brygida Pawłowska-Jądrzyk
 
WYWIAD 

„Jak się nie dostrzega zagadkowości zdarzeń, to się widzi tylko powierzchnię” - 
z Krzysztofem Zanussim rozmawiają Brygida Pawłowska-Jądrzyk i Robert Birkholc

CHRONOMETR (CZ. 5) 

Jan Zieliński
Konspirator Konarski ponownie zakonspirowany. 
Szyfr zegarmistrzowski w Interesujących mężczyznach Leskowa

FOTOESEJ I OKOLICE
 
 
KOMENTARZE. OPINIE. GLOSY 
 
Konrad Wojnowski
 
Piotr Jakubowski
 
ANEKS 
 
Sylwia Merk
 

Cultural Studies Appendix no. 5/2018

CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE ISSUE NO. 5

 

Articles published in English:

Joanna Komorowska
Masters of Truth in the Middle-Earth or the Worlds of Fantasy as seen
through the Lens of Detienne’s Theory

Agnieszka Smaga
Transparency as a Functional and Visual Tool. 
The GUI of the Windows 10 Operating System as an Example


Articles published in Polish:

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

DOCIEKANIA KULTUROLOGICZNE 

Robert Boroch
Wokół ewolucji języka - hipotezy o źródłach mowy ludzkiej
i ich wartość naukowa

TEMAT NUMERU: PERSWAZJA (NIE)WERBALNA 

Ewa Szczęsna
Oblicza sterowania. O perswazji niewerbalnej w sztuce i reklamie

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Ciężkość - lekkość - perswazyjność. Czyli co wynika z organizacji estetycznej
filmu Dwunastu gniewnych ludzi Sidneya Lumeta

Elżbieta Szyngiel
Upaństwowienie romantyzmu" w kinie II RP.
Panu Tadeuszu w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego

Małgorzata Ciunovič
O propagandzie w Polskiej Kronice Filmowej
(na podstawie komentarza narracyjnego z lat 1971-1975)

Katarzyna Gołos-Dąbrowska
W waszych rękach teraz los wasz" - elementy perswazji w spektaklu
W imię Jakuba S. Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego

Anna Pięcińska
Niewerbalne elementy perswazji w ikonografii biblijnej sceny spotkania Chrystusa
z faryzeuszami i jawnogrzesznicą - na wybranych przykładach ze sztuki włoskiej XVI i XVII wieku

Katarzyna Kaczor-Scheitler
Realizacja funkcji perswazyjnej w Palmie panieńskiej benedyktyna Basila Gradiego
w przekładzie jezuity Szymona Wysockiego

Ilona Chruściak
Perswazyjna funkcja gestu ujmowania pod kolana w Iliadzie Homera

INTERPRETACJE

Robert Birkholc
Między biedermeierem a grozą Holocaustu.
Filmowa reprezentacja perspektywy nekrofila w Palaczu zwłok Juraja Herza

Jacek Kopciński
Upupianie Henryka, czyli Nekrošius inscenizuje Gombrowicza

CHRONOMETR (CZ. 4) 

Jan Zieliński
Mickiewicza zegarek i pieczęć

FOTOESEJ I OKOLICE 
 
 
Marianna Michałowska
 
WYWIADY 

Laboratorium analizy filmu - z prof. Sewerynem Kuśmierczykiem rozmawia Robert Birkholc
 
KOMENTARZE. OPINIE. GLOSY 

Dorota Dąbrowska
Teatr jako narzędzie interwencji politycznej – o Sprawiedliwości Michała Zadary

Agnieszka Wnuk
Ta fascynująca przestrzeń pomiędzy.
Notatki na marginesie książki 
Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska

ANEKS 

Joanna Biernacik
„Współcześni gladiatorzy”. Próba określenia istoty i kulturowego znaczenia profesjonalnego wrestlingu


Cultural Studies Appendix no 4/2017

CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE ISSUE NO. 4


Articles published in English:

Agnieszka Smaga

Comparative Analysis of Media. The Transformation of Relations between Script and Image −
from Analogue Media to Interactive Environment

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Between Job and Homo Sovieticus: Sergei Bondarchuk’s Fate of a Man
as a Masterpiece of Propaganda Cinema

Brian R. Banks
Promenade Abroad with Bruno Schulz


Articles published in Polish:
 

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

DOCIEKANIA KULTUROLOGICZNE 

Magdalena Danielewiczowa
Do czego konieczny jest język? Co jest konieczne w języku?

TEMAT NUMERU: ZARZĄDZANIE KULTURĄ 

Wokół zarządzania kulturą. Rezultaty badania ankietowego
oprac. Patryk Dziurski, Kama Pawlicka, Anna Wróblewska

Krzysztof Stachowiak
Pośrednicy kulturowi i ich rola w gospodarce kreatywnej 

Patryk Dziurski
Strategie (nie)instytucji kultury. Studium przypadku Zamku Cieszyn

Agnieszka Praga
Zarządzanie strategiczne muzeum martyrologicznym i miejscem pamięci
na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Ewa Frączek-Biłat
Samopublikowanie prac naukowych i literatury pięknej

Małgorzata Oszup-Rawicz
Sztuka kulinarna jako nowy przemysł kreatywny

Łukasz Bańburski
Telewizyjne kanały tematyczne w Polsce
w kontekście przemian technologicznych i dominacji nowych mediów

VARIA

Monika Kostaszuk-Romanowska
Teatr na wodzie. Wodny żywioł we współczesnym teatrze polskim

Małgorzata Wrześniak
Historia jednego motywu – rzecz o związkach biżuterii z architekturą 


INTERPRETACJE

Jacek Kopciński
Faust/yna. W promieniach Artura Pałygi


CHRONOMETR (CZ. 3) 

Jan Zieliński
Romans z zegarmistrzem

FOTOESEJ I OKOLICE 
 
WYWIADY 
 
Z oddali i z bliska - z prof. Teresą Kostkiewiczową rozmawia Magdalena Abramczyk

Żyjemy w świecie rozsypanym - z Grzegorzem Miecugowem rozmawia Łukasz Bańburski

KOMENTARZE. OPINIE. GLOSY 

Agnieszka Wnuk
Humaniści i teoria. Na marginesie książki Edwarda Kasperskiego Metody i metodologia


ANEKS

Maciej Woźniak
Muzyka jako środek narracji w wybranych filmach Michaela Hanekego

 


Cultural Studies Appendix no 3/2016

CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE ISSUE NO. 3

Articles published in English:

Małgorzata Jankowska
Modern Apocrypha as an Example of Cultural Memory ‘in Action’


Articles published in Polish:
 

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

TEMAT NUMERU: KICZ NASZ WSPÓŁCZESNY 

Dagmara Jaszewska
O Gombrowiczowskim kiczu w kontekście teorii (po)nowoczesności 

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
O „duchowości następczej” i kiczosferach emocjonalnych w dwóch ujęciach literackich (Irzykowski – Dehnel)

Aleksandra Hudymač
Kunderowskie zmagania z kiczem – raz jeszcze o „Nieznośnej lekkości bytu”

Dorota Dąbrowska
O związkach kiczu i perswazji

Tomasz Kuźmicz
Superbohater PRL-u na przykładzie filmu Andrzeja Kondratiuka „Hydrozagadka”

Izabela Tomczyk
Bohater heterogeniczny – opera, cyrk i kicz w filmie Filipa Bajona „Aria dla atlety”

Monika Jazownik
„Wielkie uproszczenie” i „dryfujące sacrum”. „Angel-A” Luca Bessona jako popkulturowy apokryf 

Helena Jadwiszczok-Molencka, Jacek Molencki
Kicz z importu? Wprowadzenie do odbioru i oceny japońskiej animacji

Anna Pięcińska
„Moja sztuka jest córką baroku i psychodelii” – twórczość Guillerma Péreza-Villalty w kontekście zjawiska kiczu

Barbara Stec
Refleksja o kiczu architektonicznym. Iluzja czy namiastka szczęścia?

Marta Mikołajewska
Życie jako kicz. Uwagi o sztuce biologicznej

VARIA 

Edward Kasperski
Kategoria możliwości w myśli i pisarstwie Sørena Kierkegaarda

Katarzyna Taras
O roli kamery w filmach Wojciecha Smarzowskiego

Anna Wróblewska
Mapowanie sektorów kreatywnych. W poszukiwaniu definicji i metody

CHRONOMETR (CZ. 2) 

Jan Zieliński
Ciężkie lekkie. Wielkosobotnie paradoksy

FOTOESEJ I OKOLICE 
 
Piotr Jakubowski
 
Magdalena Szczypiorska-Mutor
 
Bronka Nowicka
 
WYWIADY 
 
Cyberewangelizacja poprzez sztukę? – rozmowa z Adą „ADU” Karczmarczyk

Kamera weryfikuje – z Piotrem Sobocińskim juniorem rozmawia Katarzyna Taras

Kultura, czyli najmniej kochane dziecko w rodzinie – z Moniką Smoleń rozmawia Anna Wróblewska

KOMENTARZE. OPINIE. GLOSY 

Teresa Gręziak
Śpiew gregoriański i kicz w kontekście nauczania papieskiego (słuchając „Music from the Vatican. Alma Mater”)

Beata Skrzydlewska
O przyczynach kiczu we współczesnej przestrzeni religijnej

Anna Szczepan-Wojnarska
Życie odmierzane poezją

Jan Zieliński
Wywołanie

ANEKS 

Krzysztof Wójcik
Nadzór miejski. Próba ujęcia problematyki na podstawie filmu „Raport mniejszości”

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI 

Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Marcin Jewdokimow
Nasze zmagania o wizualność (nie tylko) w nauce. Sprawozdanie z konferencji „Fotoesej – testowanie granic gatunku”

Dorota Dąbrowska
Międzynarodowa konferencja naukowa „Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech – Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski”

RUBRYKA OKOLICZNOŚCIOWA 

Maryla Hopfinger
Profesor Edward Kasperski (1942-2016)

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
O człowieku, który kochał amarylisy

Ewa Szczęsna
Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Kasperskim


Cultural Studies Appendix no. 2/2015

CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE ISSUE NO. 2.


Articles published in English and Russian:

Joanna Pietrzak-Thébault
Transmission of Texts and New Technologies: Memory or Transformation?

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Murky Images. The Poetics of Intertextual Dissonance 
in the Apocryphal Films of Andrei Zviagyntsev

Анелия Радомирова, Бригида Павловска-Йонджик
Писател над границите

 

Articles published in Polish:


STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

DOCIEKANIA KULTUROLOGICZNE 

Edward Kasperski
Czym jest kulturologia?

Robert Piłat
Trwanie rzeczy i trwanie kultury

TEMAT NUMERU: POLSKOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ 

Jacek Kopciński
Powrót „Dziadów”, czyli dwa teatry

Dorota Dąbrowska
O odradzaniu się potrzeby zakorzenienia – „Między nami dobrze jest” Doroty Masłowskiej 

Dorota Siwicka 
„Racz nam wrócić, Panie...

Leszek Szaruga
Pisanie Polski na nowo – odkrywanie i kreowanie lokalności

Dorota Feret
Zjazd rodzinny jako przykład wynalezionej tradycji

Danuta Dąbrowska
Jakiej tradycji Polacy potrzebują? Rekonstrukcje, celebracje, protestacje, zadymy

Dariusz Kosiński
Polska! Biało-czerwoni!

Tadeusz Sobolewski
Kino powojenne i pułapki naszej świadomości

Joanna Niewiarowska
O „małym Polaczku” Stefana Żeromskiego i „prawdziwej Polsce” Karola Irzykowskiego 
prywatny wymiar polskości w obliczu 
Wielkiej Wojny

VARIA 

Kamil Łuczaj
Reklama – popularna forma sztuki?

RUBRYKA AUTORSKA 

Jan Zieliński
Chronometr (1): Rozmowny budzik 

FOTOESEJ I OKOLICE 

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Intruz w starym atelier, czyli co nam dzisiaj po tamtych fotografiach (próba fotoeseju)

WYWIADY 

Z Marcinem Maseckim rozmawia Monika Jazownik
Chopin na Placu Defilad

Z Georgim Gospodinowem rozmawiają 
Anelia Radomirova, Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Pisarz ponad granicami

Z Aleksandrem Nowakiem rozmawia Anelia Radomirova
Opowieść kompozytora 

С Александър Новак разговаря Анелия Радомирова
Разказът на композитора

„Dzienniku roku chrystusowego” Jacka Dehnela 
– z autorem rozmawia Maciej Woźniak 
Dziennik jako wola i niewydarzenie

ANEKS 

Magdalena Karkiewicz 
Metalepsa jako strategia narracyjna w dziełach literackich i filmowych
(analiza zjawiska na wybranych przykładach) 

SPRAWOZDANIA 

Łukasz Cybulski
Ogólnopolska konferencja naukowa „Konserwacja kolekcji zabytkowych –
historia, wyzwania, 
ograniczenia”, Warszawa 17 kwietnia 2015 r.

Piotr Dejneka
I ogólnopolska konferencja naukowa „Pogranicza wielokulturowe –
lokalne, regionalne, narodowe, 
ponadnarodowe”, Warszawa 14–15 maja 2015 r.

Agnieszka Smaga
Ogólnopolska konferencja naukowa „Szybkość w kulturze”, 
Warszawa 20–21 maja 2015 r.

Piotr Jakubowski
Festiwal UPS: UKSWordzka platforma sztuki 
Tydzień z kulturą muzyczną na UKSW”

Małgorzata Jankowska
Międzynarodowa konferencja semiotyczna 
„Znak – Myśl – Słowo – Dzieło”, Łódź 24–27 maja 2015 r. 

Anna Wróblewska 
Seminarium w ramach festiwalu filmowego WAMA Film: „Muzułmanie i Polacy”
 


Cultural Studies Appendix no. 1/2014

CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE VOLUME NO. 1.

 

Articles published in English:

Paweł Możdżyński
On Some Narrations in the (Post)Industrial Design Field

Joanna Pietrzak-Thebault
Fortune and Misfortune of Italian Chivalric Literature in the Early Modern Poland


Articles published in Polish:

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

KULTURA W ZBLIŻENIACH I PRZEKROJACH

Małgorzata Rutkowska
Polska subkultura otaku wobec źródeł japońskich

Mateusz Romanowski
Droga do wykluczenia – neoliberalny dyskurs wokół prywatyzacji warszawskich szkół i stołówek

Joanna Tarnawska
Obraz św. Hildegardy z Bingen w polskiej kulturze współczesnej

Bartłomiej Walczak
Topos długich uszu. Transfiguracje symbolu królika

Beata Liwoch
Znaczenie włosów w obrzędach żałobnych wybranych kultur antycznych: grecko-rzymskiej i egipskiej

FILM I TEATR

Klaudyna Desperat
Postać sceniczna w teatrze narracyjnym. "Lipiec" Iwana Wyrypajewa, "Biesiada u hrabiny Kotłubaj" Ireny Jun

Agnieszka Kuc
Audiowizualne oblicza przesądu. O niektórych funkcjach motywu lustra w dziele filmowym

Paulina Margas
Motyw łabędzia w filmach "Piknik pod Wiszącą Skałą" Petera Weira i "Czarny łabędź" Darrena Aronofsky’ego

Magdalena Karkiewicz
Symfonia wielkiego miasta. O wizerunku Nowego Jorku w "Manhattanie" Woody’ego Allena

Katarzyna Bałdyga
Marzec 68’ w polskim kinie – o "Różyczce" Jana Kidawy-Błońskiego

Karolina Sieńkowska
Zagubieni w labiryncie: trzy współczesne obrazy filmowe – trzy przestrzenie zagubienia (szkic interpretacyjny)

Wojciech Gruszczyński
„Światło jest życiem…” Jak nadać obrazowi duszę – analiza środków operatorskich (wybrane przykłady)

LITERATURA I OKOLICE

Jan Zieliński
Proust, metodą Ollendorffa

Anelia Radomirova
Prywatne apokalipsy końca wieku. O "Powieści naturalnej" Georgiego Gospodinowa

Piotr Jakubowski
Niepokój Sartre’a, trwoga Abrahama, pies Dostojewskiego. Od tragizmu wyboru do egzystencjalnej hermeneutyki oraz powieściowej „mądrości niepewności”

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Gdy Rylski spotyka się z Nabokovem… ("Dziewczynka z hotelu <<Excelsior>>" i fenomen nimfetki)

Monika Kwaśnik
Między wiedzą a widzeniem. O sposobach przedstawiania świata w "Balzakianach" Jacka Dehnela

NOWE MEDIA

Agnieszka Smaga
Wpływ medium cyfrowego na konstruowanie nowych zależności pisma i obrazu

Juliusz Konczalski
Gracz w roli narratora – na przykładzie gier komputerowychtypu FPP

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Visual Hiperbole in Advertising (Reconnaissance)

WYWIAD „ZAŁĄCZNIKA KULTUROZNAWCZEGO”

„Nie wstydzimy się narracji”. Z Ireną Jun rozmawia Klaudyna Desperat

FOTOESEJ

Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk
Niedom. Przekraczanie idei domu rodzinnego w mieszkaniu migracyjnym

ANEKS

Agnieszka Praga
Rola i znaczenie pamięci o KL Auschwitz-Birkenau w edukacji historycznej Polaków i Niemców. Konfrontacja pamięci indywidualnej z doświadczeniem miejsca

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Anna Wróblewska
Dystrybucja filmowa. Fakty i mity


Ogłoszenia konferencyjne

Gra z kiczem we współczesnych tekstach kultury

Rzecz w kulturze współczesnej

Szybkość w kulturze

Pograniczna wielokulturowe - lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe

Polski dom. Przemiany dyskursów i praktyk zamieszkiwania we współczesnej Polsce

 

English
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach