Lista recenzentów


RECENZENCI - 2021 rok:

 

RECENZENCI - 2020 rok:

prof. ucz. dr hab. Marcin Adamczak, UAM
prof. dr hab. Luca Bernardini, Università degli Studi di Milano (Italy)
dr Robert Birkholc, UW
prof. dr hab. Wojciech Burszta, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
dr Anna R. Burzyńska, UJ
prof. dr hab. Andrea De Carlo, Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” (Italy)
dr Aleksandra Drzał-Sierocka
dr Ádám Ignácz, Hungarian Academy of Sciences (Hungary)
prof. dr hab. Janina Janas, Universita degli Studi di Bari Aldo Moro (Italy)
prof. ucz. dr hab. Arkadiusz Karapuda, ASP w Warszawie
dr hab. Elżbieta Kalemba-Kasprzak, em. prof. UAM
dr Patryk Kencki, IS PAN
prof. ucz. dr hab. Tomasz Kłys, UŁ
dr Weronika Kobylińska-Bunsch, UW
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Kornacki, UG
prof. ucz. dr hab. Tadeusz Kornaś, UJ
prof. ucz. dr hab. Rafał Koschany
dr hab. Andrzej Kotliński

dr hab. Urszula Kowalczuk, UW
prof. ucz. dr hab. Sławomir Kufel

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski, UAM
dr Ewa Kwiatkowska, UWr
prof. dr hab. Krzysztof Loska, UJ
dr Monika Ładoń, UŚ
dr hab. Krzysztof Łukasiewicz, UWr
dr Leonardo Masi, UKSW
prof. dr hab. Ewa Mazierska, University of Central Lancashire (Great Britain)
dr Marcin Michalak, UWM 
prof. ucz. dr hab Maciej Michalski, UG
prof. ucz. dr hab. Dorota Misiejuk, UwB
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Moraczewski, UAM
dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand, UJ
prof. dr hab. Aleksander Nawarecki, UŚ
prof. ucz. dr hab. Jacek Ostaszewski, UJ
prof. ucz. dr hab. Przemysław Parszutowicz, IFiS PAN, PG
dr hab. Grzegorz Piotrowski, UG
prof. ucz. dr hab. Grzegorz Pyszczek, APS w Warszawie
prof. dr hab. Adam Regiewicz, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Sławomir Sikora, UW
dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz, IBL PAN
prof. dr hab. Małgorzata Sugiera, UJ
dr Artur Szarecki, UW
prof. ucz. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, UKSW
dr hab. Wanda Świątkowska, UJ
dr Justyna Tabaszewska, IBL PAN
prof. dr hab. Jacopo Tomatis, Università degli Studi di Torino (Italy)
dr Izabela Tomczyk-Jarzyna, UKSW
dr Anna Witeska-Młynarczyk, UW
 

RECENZENCI - 2019 rok:

 
prof. Alessandro Amenta, Uniwersytet „Tor Vergata”, Rzym
dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW
dr Hubert Bilewicz, UG
dr Robert Birkholc, UW
prof. dr hab. Wojciech Burszta, Uniwersytet SWPS
dr Anna R. Burzyńska, UJ
prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka, IFiS PAN
dr Piotr Dejneka, UKSW
dr Maite Escudero-Alías, University of Zaragoza
dr hab. Andrzej Fabianowski, prof. UW
dr Andrzej Frejlich, Muzeum Lubelskie w Lublinie
prof. dr hab. Czesława Frejlich, ASP w Krakowie
dr hab. Barbara Giza, prof. Uniwersytetu SWPS
dr hab. Beata Gontarz, UŚ
prof. Eduardo de Gregorio Godeo, University of Castilla-La Mancha
prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, UŚ
dr hab. Agnieszka K. Haas, prof. UG
dr Magdalena Hasiuk, IS PAN
dr hab. Paweł Hut, UW
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, UW
dr Weronika Kobylińska-Bunsch, UW/ Instytut Studiów nad Sztuką Świata
dr hab. Rafał Koschany, prof. UAM
dr hab. Kazimierz Kowalewicz, prof. UŁ
dr Krzysztof Korotkich, UwB
dr Paweł Kuciński, UKSW
dr hab. Marcin Lachowski, UW
dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS
dr Elżbieta Mazur, KUL
dr hab. Mieczysław Matejak, prof. SGGW
dr hab. Joanna Minksztym, Muzeum Etnograficzne. Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
dr hab. Marianna Michałowska, prof. UAM
dr Magdalena Ochwat, UŚ
dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ
dr Agnieszka Przybyszewska, UJ
dr Anna Różańska, SGGW
dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK
dr hab. Anna Sieradzka, prof. UW
dr hab. Marcin Składanek, UŁ
dr Beata Skrzydlewska, UKSW
dr Paweł Stangret, UKSW
dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl, prof. UAM
prof. dr Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Litewski Instytut Badawczy w Wilnie
dr hab. Katarzyna Taras, prof. PWSTFiTV w Łodzi
dr Izabela Tomczyk-Jarzyna, UKSW
prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk, KUL
dr Anna Wróblewska, PWSTFiTV w Łodzi
dr Agnieszka Wnuk
dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW
prof. dr Rasa Žukienė, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
 

RECENZENCI - 2018 rok:

dr hab. Marek Adamiec, prof. UG
dr hab. Sławomir Bobowski, prof. UWr
dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK
dr hab. Federico Della Corte, prof. UKSW
prof. dr hab. Adam Dziadek, UŚ
dr hab. Tomasz Ferenc, UŁ
dr hab. Mirosław Filiciak, USWPS
dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW
prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski, USWPS
prof. dr hab. Grażyna Habrajska, UŁ
dr Rafał Ilnicki, UAM
dr Patryk Kencki, IS PAN
dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB
dr hab. Jacek Kopciński, prof. UKSW
dr Monika Kostaszuk-Romanowska, UwB
dr hab. Anna Kozłowska, UKSW
dr hab. Joanna Krakowska, prof. IS PAN
dr hab. Iwona Kurz, UW
prof. dr hab. Jakub Lichański, UW
prof. dr Lev Manovich, City University of New York (CUNY)
prof. dr hab. Mieczysław Mejor, IBL PAN
prof. dr hab. Piotr Mitzner, UKSW
dr hab. Dorota Muszytowska, prof. UKSW
prof. dr hab. Aleksander Nawarecki, UŚ
prof. dr hab. Ryszard Nycz, UJ
prof. dr hab. Krzysztof Olszewski, ASP w Warszawie
dr hab. Joanna Ostrowska, UAM
dr Mateusz Poradecki, UŁ
dr hab. Sławomir Sikora, UW
dr Paweł Stangret, UKSW
dr Małgorzata Ślarzyńska, UKSW
dr hab. Katarzyna Taras, prof PWSFTviT
dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH
prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa, UJ
dr Agnieszka Wnuk, UW


RECENZENCI - 2017 rok:

dr hab. Marcin Adamczak, UAM
dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP
dr hab. Dariusz Brzostek, UMK
prof. Ewa Chruściel, Colby-Sawyer College
prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, IBL PAN
dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska, UKSW
dr Małgorzata Grzywacz, UAM
dr hab. Elżbieta Janus, prof. UKSW
dr Jakub Jernajczyk, ASP we Wrocławiu
dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH
dr hab. Krzysztof Koehler, prof. UKSW
dr hab. Jacek Kopciński, prof. UKSW
dr Rafał Koschany, UAM
dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, IBL PAN
prof. Raya Kuncheva, IL BAN (Sofia)
prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki, UWr
dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW
dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, UW
dr Anna Pięcińska, US
prof. dr hab. Maria Romanowska, SGGW
dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH
dr Paweł Stangret, UKSW
dr hab. Katarzyna Taras, UKSW
prof. Massimo Tria, University of Cagliari
dr Mateusz Werner, UKSW
dr Łukasz Wróblewski, WSB w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW
 

RECENZENCI - 2016 rok:

dr Marcin Adamczak, UAM 
s. dr M. Natanaela Wiesława Błażejczyk 
dr hab. Sławomir Bobowski, prof. UWr
prof. dr hab. Stefan Czyżewski, UŁ
dr Aleksandra Drzał-Sierocka, SWPS
dr Paul Franssen, Utrecht University (Holandia)
dr hab. Barbara Giza, prof. SWPS
dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola, UW
dr Iwona Grodź, UAM
dr Barbara Jabłońska, UJ
dr Magdalena Kamińska, UAM
dr hab. Jacek Kopciński, prof. UKSW
dr hab. Wojciech Kudyba, prof. UKSW
prof. dr hab. Tomasz Kupś, UMK
dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr
dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC
prof. dr Mike Marais, Rhodes University (RPA)
dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW
dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska, prof. UAM
dr Barbara Markowska, Collegium Civitas
ks. dr hab. Antonii Nadbrzeżny, KUL
dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ
dr hab. Dorota Plucińska, prof. WSiE TWP w Olsztynie
dr Marta Anna Raczek-Karcz, ASP w Krakowie
dr Agnieszka Smaga, UKSW
prof. dr hab. Grażyna Stachówna, UJ
dr hab. Andrzej Szpulak, prof. UAM
dr Joanna Szymajda, Instytut Muzyki i Tańca
s. dr hab. Wiesława Tomaszewska, prof. UKSW
dr Marta Więckiewicz-Archacka, UWM
dr Bartłomiej Walczak, UW


RECENZENCI - 2015 rok:

dr hab. Marek Adamiec, prof. UG
prof. dr hab. Wojciech Burszta, SWPS
dr hab. Robert Cieślak, prof. UW
dr Clara Demin, University of New Sorbonne Paris RIK (Moscow)
prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, IBL PAN 
prof. dr hab. Adam Dziadek, UŚ
dr Grzegorz Grochowski, IBL PAN

dr Rafał Ilnicki, UAM
dr Patryk Kencki, IS PAN
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, IBL PAN, UKSW
dr hab. Urszula Kowalczuk, UW
dr Agnieszka Kruszyńska, AH im. A.Gieysztora
dr hab. Roman Krzywy, prof. UW
prof. Raya Kuncheva, IL BAN (Sofia)
dr hab. Marianna Michałowska, UAM

dr Żaneta Nalewajk-Turecka, UW
prof. dr Jörg Niewöhner, Humboldt-Universitat zu Berlin 
prof. dr hab. Katarzyna Pachniak, UW
dr hab. Marek Pąkciński, IBL PAN
dr hab. Dorota Plucińska, AH im. A. Gieysztora
dr Katarzyna Sadkowska, UW
dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
dr Bartłomiej Walczak, UW
dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW 


RECENZENCI - 2014 rok:

dr Piotr Dejneka, UKSW
prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, IBL PAN
dr Aleksandra Drzał-Sierocka, SWPS
prof. dr hab. Adam Dziadek, UŚ
dr Krzysztof Gajewski, IBL PAN
dr Jacek Głażewski, UW
dr hab. Wincenty Grajewski, UW
dr Ewa Grigar, UONY (Prague)
dr Małgorzata Jankowska, UAM
dr Agnieszka Karczewska, KUL
dr Jakub Karpoluk, SWPS
dr Patryk Kencki, IS PAN
dr Aneta Kliszcz, Akademia Ignatianum w Krakowie
dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, UW
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, IBL PAN, UKSW
dr Agnieszka Kruszyńska, AH im. J.Gieysztora
prof. Raya Kuncheva, IL BAN (Sofia)
dr Magdalena Łukasiuk, ISNS UW
dr hab. Piotr Majewski, NIMOZ
dr Barbara Markowska, Collegium Civitas
dr hab. Marek Pąkciński, IBL PAN
dr hab. Dorota Plucińska, AH im. J. Gieysztora
dr Monika Rogowska, IFIS PAN
dr Agnieszka Smaga, UKSW
dr Bartłomiej Szleszyński, IBL PAN
dr hab. Katarzyna Taras, UKSW
dr Zbigniew Wałaszewski, APS

Polski
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach