Current Issue

Cultural Studies Appendix No. 8/2021

CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE ISSUE NO. 8

Articles published in English and Italian:

 
DOI 10.21697/zk.2021.8.30
 

Articles published in Polish:

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

DOCIEKANIA KULTUROLOGICZNE 

Karina Banaszkiewicz
Praktykować media/Praktykować siebie… O doświadczaniu przestrzeni późnej nowoczesności
DOI 10.21697/zk.2021.8.01 

TEMAT NUMERU 1: POSZERZANIE POETYKI

Ewa Szczęsna 
Uniwersum poetyki. Prolegomena
DOI 10.21697/zk.2021.8.02

Anna Tenczyńska
Granice literatury, granice poetyki, granice granic dzisiaj. Jedno pytanie
DOI 10.21697/zk.2021.8.03

Tomasz Wójcik
Jean Baudrillard. „Socjologia” i poetyka
DOI 10.21697/zk.2021.8.04

Weronika Lipszyc
Metafora „wiedza to widzenie” w różnych systemach semiotycznych i dyskursach
DOI 10.21697/zk.2021.8.05

Beata Przymuszała
Między metaforą a afektywnością. Ciało czujące w tekście
DOI 10.21697/zk.2021.8.06

Robert Birkholc
Notatki filmowe Piera Paola Pasoliniego na tle literackiej i filmowej poetyki brulionu
DOI 10.21697/zk.2021.8.07

Bogna Kubińska
Figury grozy w literackiej i malarskiej twórczości Zdzisława Beksińskiego
DOI 10.21697/zk.2021.8.08

Krzysztof Brenskott
Czy wojna w grach musi być zabawna? O wybranych grach planszowych z perspektywy poetologicznej
DOI 10.21697/zk.2021.8.09

Elżbieta Winiecka 
Figury kinetyczne w literaturze cyfrowej. Stan badań i kilka wątpliwości
DOI 10.21697/zk.2021.8.10

Piotr Kubiński
Interfejsy intymności. Tendencje intymistyczne we współczesnych grach wideo
DOI 10.21697/zk.2021.8.11

TEMAT NUMERU 2: DOSTOJEWSKI, SCHULZ, GOMBROWICZ I INNI "PROZAICY SCENICZNI"

Monika Kostaszuk-Romanowska
Strategie reżyserskie współczesnych inscenizatorów „wielkiej powieści” – na przykładzie "Trylogii" Jana Klaty i "Chłopów" Krzysztofa Garbaczewskiego
DOI 10.21697/zk.2021.8.12

Jadwiga Gracla
DOI 10.21697/zk.2021.8.13
 
VARIA
 
ANALIZY I INTERPRETACJE
 
DOI 10.21697/zk.2021.8.25
 
WYWIADY 
 
DOI 10.21697/zk.2021.8.26
 
DOI 10.21697/zk.2021.8.27
 
CHRONOMETR (CZ. 6) 
 
DOI 10.21697/zk.2021.8.28
 
FOTOESEJ I OKOLICE
 
Weronika Kobylińska-Bunsch
DOI 10.21697/zk.2021.8.29
 
KOMENTARZE. OPINIE. GLOSY 
 

 

English
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach