Current Issue

Culture Studies Appendix no 5/2018

CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE ISSUE NO. 5

 

Articles published in English:

Joanna Komorowska
Masters of Truth in the Middle-Earth or the Worlds of Fantasy as seen
through the Lens of Detienne’s Theory

Agnieszka Smaga
Transparency as a Functional and Visual Tool. 
The GUI of the Windows 10 Operating System as an Example


Articles published in Polish:

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

DOCIEKANIA KULTUROLOGICZNE 

Robert Boroch
Wokół ewolucji języka - hipotezy o źródłach mowy ludzkiej
i ich wartość naukowa

TEMAT NUMERU: PERSWAZJA (NIE)WERBALNA 

Ewa Szczęsna
Oblicza sterowania. O perswazji niewerbalnej w sztuce i reklamie

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Ciężkość - lekkość - perswazyjność. Czyli co wynika z organizacji estetycznej
filmu Dwunastu gniewnych ludzi Sidneya Lumeta

Elżbieta Szyngiel
Upaństwowienie romantyzmu" w kinie II RP.
Panu Tadeuszu w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego

Małgorzata Ciunovič
O propagandzie w Polskiej Kronice Filmowej
(na podstawie komentarza narracyjnego z lat 1971-1975)

Katarzyna Gołos-Dąbrowska
W waszych rękach teraz los wasz" - elementy perswazji w spektaklu
W imię Jakuba S. Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego

Anna Pięcińska
Niewerbalne elementy perswazji w ikonografii biblijnej sceny spotkania Chrystusa
z faryzeuszami i jawnogrzesznicą - na wybranych przykładach ze sztuki włoskiej XVI i XVII wieku

Katarzyna Kaczor-Scheitler
Realizacja funkcji perswazyjnej w Palmie panieńskiej benedyktyna Basila Gradiego
w przekładzie jezuity Szymona Wysockiego

Ilona Chruściak
Perswazyjna funkcja gestu ujmowania pod kolana w Iliadzie Homera

INTERPRETACJE

Robert Birkholc
Między biedermeierem a grozą Holocaustu.
Filmowa reprezentacja perspektywy nekrofila w Palaczu zwłok Juraja Herza

Jacek Kopciński
Upupianie Henryka, czyli Nekrošius inscenizuje Gombrowicza

CHRONOMETR (CZ. 4) 

Jan Zieliński
Mickiewicza zegarek i pieczęć

FOTOESEJ I OKOLICE 
 
 
Marianna Michałowska
 
WYWIADY 

Laboratorium analizy filmu - z prof. Sewerynem Kuśmierczykiem rozmawia Robert Birkholc
 
KOMENTARZE. OPINIE. GLOSY 

Dorota Dąbrowska
Teatr jako narzędzie interwencji politycznej – o Sprawiedliwości Michała Zadary

Agnieszka Wnuk
Ta fascynująca przestrzeń pomiędzy.
Notatki na marginesie książki 
Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska

ANEKS 

Joanna Biernacik
„Współcześni gladiatorzy”. Próba określenia istoty i kulturowego znaczenia profesjonalnego wrestlingu

English
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach