Archiwum

Numer 5/2018: Perswazja (nie)werbalna 

Numer 4/2017: Zarządzanie kulturą

Numer 3/2016: Kicz nasz współczesny

Numer 2/2015: Polskość i tożsamość

Numer 1/2014


Załącznik Kulturoznawczy nr 5/2018

Aby pobrać numer w całości, prosimy kliknąć na okładkę.

 

Poszczególne artykuły do pobrania:

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

DOCIEKANIA KULTUROLOGICZNE 

Robert Boroch
Wokół ewolucji języka - hipotezy o źródłach mowy ludzkiej
i ich wartość naukowa

TEMAT NUMERU: PERSWAZJA (NIE)WERBALNA 

Ewa Szczęsna
Oblicza sterowania. O perswazji niewerbalnej w sztuce i reklamie

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Ciężkość - lekkość - perswazyjność. Czyli co wynika z organizacji estetycznej
filmu Dwunastu gniewnych ludzi Sidneya Lumeta

Elżbieta Szyngiel
Upaństwowienie romantyzmu" w kinie II RP.
Panu Tadeuszu w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego

Małgorzata Ciunovič
O propagandzie w Polskiej Kronice Filmowej
(na podstawie komentarza narracyjnego z lat 1971-1975)

Katarzyna Gołos-Dąbrowska
W waszych rękach teraz los wasz" - elementy perswazji w spektaklu
W imię Jakuba S. Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego

Anna Pięcińska
Niewerbalne elementy perswazji w ikonografii biblijnej sceny spotkania Chrystusa
z faryzeuszami i jawnogrzesznicą - na wybranych przykładach ze sztuki włoskiej XVI i XVII wieku

Katarzyna Kaczor-Scheitler
Realizacja funkcji perswazyjnej w Palmie panieńskiej benedyktyna Basila Gradiego
w przekładzie jezuity Szymona Wysockiego

Ilona Chruściak
Perswazyjna funkcja gestu ujmowania pod kolana w Iliadzie Homera

VARIA

Joanna Komorowska
Masters of Truth in the Middle-Earth or the Worlds of Fantasy as seen
through the Lens of Detienne’s Theory

Agnieszka Smaga
Transparency as a Functional and Visual Tool. 
The GUI of the Windows 10 Operating System as an Example

INTERPRETACJE

Robert Birkholc
Między biedermeierem a grozą Holocaustu.
Filmowa reprezentacja perspektywy nekrofila w Palaczu zwłok Juraja Herza

Jacek Kopciński
Upupianie Henryka, czyli Nekrošius inscenizuje Gombrowicza

CHRONOMETR (CZ. 4) 

Jan Zieliński
Mickiewicza zegarek i pieczęć

FOTOESEJ I OKOLICE 
 
 
Marianna Michałowska
 
WYWIADY 

Laboratorium analizy filmu - z prof. Sewerynem Kuśmierczykiem rozmawia Robert Birkholc
 
KOMENTARZE. OPINIE. GLOSY 

Dorota Dąbrowska
Teatr jako narzędzie interwencji politycznej – o Sprawiedliwości Michała Zadary

Agnieszka Wnuk
Ta fascynująca przestrzeń pomiędzy.
Notatki na marginesie książki 
Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska

ANEKS

Joanna Biernacik
„Współcześni gladiatorzy”. Próba określenia istoty i kulturowego znaczenia profesjonalnego wrestlingu


Załącznik Kulturoznawczy nr 4/2017

Aby pobrać numer w całości, prosimy kliknąć na okładkę.

 

Poszczególne artykuły do pobrania:

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

DOCIEKANIA KULTUROLOGICZNE 

Magdalena Danielewiczowa
Do czego konieczny jest język? Co jest konieczne w języku?

TEMAT NUMERU: ZARZĄDZANIE KULTURĄ 

Wokół zarządzania kulturą. Rezultaty badania ankietowego
oprac. Patryk Dziurski, Kama Pawlicka, Anna Wróblewska

Krzysztof Stachowiak
Pośrednicy kulturowi i ich rola w gospodarce kreatywnej 

Patryk Dziurski
Strategie (nie)instytucji kultury. Studium przypadku Zamku Cieszyn

Agnieszka Praga
Zarządzanie strategiczne muzeum martyrologicznym i miejscem pamięci
na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Ewa Frączek-Biłat
Samopublikowanie prac naukowych i literatury pięknej

Małgorzata Oszup-Rawicz
Sztuka kulinarna jako nowy przemysł kreatywny

Łukasz Bańburski
Telewizyjne kanały tematyczne w Polsce
w kontekście przemian technologicznych i dominacji nowych mediów

VARIA

Monika Kostaszuk-Romanowska
Teatr na wodzie. Wodny żywioł we współczesnym teatrze polskim

Małgorzata Wrześniak
Historia jednego motywu – rzecz o związkach biżuterii z architekturą 

Agnieszka Smaga
Comparative Analysis of Media. The Transformation of Relations between Script and Image −
from Analogue Media to Interactive Environment

INTERPRETACJE

Jacek Kopciński
Faust/yna. W promieniach Artura Pałygi

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Between Job and Homo Sovieticus: Sergei Bondarchuk’s Fate of a Man
as a Masterpiece of Propaganda Cinema

CHRONOMETR (CZ. 3) 

Jan Zieliński
Romans z zegarmistrzem

FOTOESEJ I OKOLICE 
 
WYWIADY 
 
Z oddali i z bliska - z prof. Teresą Kostkiewiczową rozmawia Magdalena Abramczyk

Żyjemy w świecie rozsypanym - z Grzegorzem Miecugowem rozmawia Łukasz Bańburski

KOMENTARZE. OPINIE. GLOSY 

Agnieszka Wnuk
Humaniści i teoria. Na marginesie książki Edwarda Kasperskiego Metody i metodologia

Brian R. Banks
Promenade Abroad with Bruno Schulz

ANEKS 

Maciej Woźniak
Muzyka jako środek narracji w wybranych filmach Michaela HanekegoZałącznik Kulturoznawczy nr 3/2016

ABY POBRAĆ CAŁY NUMER, PROSIMY KLIKNĄĆ NA OKŁADKĘ

 

PEŁNE WERSJE ARTYKUŁÓW DO POBRANIA PONIŻEJ

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

DOCIEKANIA KULTUROLOGICZNE 

Małgorzata Jankowska
Modern Apocrypha as an Example of Cultural Memory ‘in Action’

TEMAT NUMERU: KICZ NASZ WSPÓŁCZESNY 

Dagmara Jaszewska
O Gombrowiczowskim kiczu w kontekście teorii (po)nowoczesności 

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
O „duchowości następczej” i kiczosferach emocjonalnych w dwóch ujęciach literackich (Irzykowski – Dehnel)

Aleksandra Hudymač
Kunderowskie zmagania z kiczem – raz jeszcze o „Nieznośnej lekkości bytu”

Dorota Dąbrowska
O związkach kiczu i perswazji

Tomasz Kuźmicz
Superbohater PRL-u na przykładzie filmu Andrzeja Kondratiuka „Hydrozagadka”

Izabela Tomczyk
Bohater heterogeniczny – opera, cyrk i kicz w filmie Filipa Bajona „Aria dla atlety”

Monika Jazownik
„Wielkie uproszczenie” i „dryfujące sacrum”. „Angel-A” Luca Bessona jako popkulturowy apokryf 

Helena Jadwiszczok-Molencka, Jacek Molencki
Kicz z importu? Wprowadzenie do odbioru i oceny japońskiej animacji

Anna Pięcińska
„Moja sztuka jest córką baroku i psychodelii” – twórczość Guillerma Péreza-Villalty w kontekście zjawiska kiczu

Barbara Stec
Refleksja o kiczu architektonicznym. Iluzja czy namiastka szczęścia?

Marta Mikołajewska
Życie jako kicz. Uwagi o sztuce biologicznej

VARIA 

Edward Kasperski
Kategoria możliwości w myśli i pisarstwie Sørena Kierkegaarda

Katarzyna Taras
O roli kamery w filmach Wojciecha Smarzowskiego

Anna Wróblewska
Mapowanie sektorów kreatywnych. W poszukiwaniu definicji i metody

CHRONOMETR (CZ. 2) 

Jan Zieliński
Ciężkie lekkie. Wielkosobotnie paradoksy

FOTOESEJ I OKOLICE 
 
Piotr Jakubowski
 
Magdalena Szczypiorska-Mutor
 
Bronka Nowicka
 
WYWIADY 
 
Cyberewangelizacja poprzez sztukę? – rozmowa z Adą „ADU” Karczmarczyk

Kamera weryfikuje – z Piotrem Sobocińskim juniorem rozmawia Katarzyna Taras

Kultura, czyli najmniej kochane dziecko w rodzinie – z Moniką Smoleń rozmawia Anna Wróblewska

KOMENTARZE. OPINIE. GLOSY 

Teresa Gręziak
Śpiew gregoriański i kicz w kontekście nauczania papieskiego (słuchając „Music from the Vatican. Alma Mater”)

Beata Skrzydlewska
O przyczynach kiczu we współczesnej przestrzeni religijnej

Anna Szczepan-Wojnarska
Życie odmierzane poezją

Jan Zieliński
Wywołanie

ANEKS 

Krzysztof Wójcik
Nadzór miejski. Próba ujęcia problematyki na podstawie filmu „Raport mniejszości”

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI 

Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Marcin Jewdokimow
Nasze zmagania o wizualność (nie tylko) w nauce. Sprawozdanie z konferencji „Fotoesej – testowanie granic gatunku”

Dorota Dąbrowska
Międzynarodowa konferencja naukowa „Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech – Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski”

RUBRYKA OKOLICZNOŚCIOWA 

Maryla Hopfinger
Profesor Edward Kasperski (1942-2016)

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
O człowieku, który kochał amarylisy

Ewa Szczęsna
Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Kasperskim


ABY POBRAĆ CAŁY NUMER, PROSIMY KLIKNĄĆ NA OKŁADKĘ

 

 

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

 

DOCIEKANIA KULTUROLOGICZNE  

Edward Kasperski
Czym jest kulturologia?

Robert Piłat
Trwanie rzeczy i trwanie kultury

 

TEMAT NUMERU: POLSKOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ  

Jacek Kopciński
Powrót „Dziadów”, czyli dwa teatry

Dorota Dąbrowska
O odradzaniu się potrzeby zakorzenienia – „Między nami dobrze jest” Doroty Masłowskiej 

Dorota Siwicka 
„Racz nam wrócić, Panie...

Leszek Szaruga
Pisanie Polski na nowo – odkrywanie i kreowanie lokalności

Dorota Feret
Zjazd rodzinny jako przykład wynalezionej tradycji

Danuta Dąbrowska
Jakiej tradycji Polacy potrzebują? Rekonstrukcje, celebracje, protestacje, zadymy

Dariusz Kosiński
Polska! Biało-czerwoni!

Tadeusz Sobolewski
Kino powojenne i pułapki naszej świadomości

Joanna Niewiarowska
O „małym Polaczku” Stefana Żeromskiego i „prawdziwej Polsce” Karola Irzykowskiego 
prywatny wymiar polskości w obliczu 
Wielkiej Wojny

 

VARIA  

Joanna Pietrzak-Thébault
Transmission of Texts and New Technologies: Memory or Transformation?

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Murky Images. The Poetics of Intertextual Dissonance 
in the Apocryphal Films of Andrei Zviagyntsev

Kamil Łuczaj
Reklama – popularna forma sztuki?

 

RUBRYKA AUTORSKA  

Jan Zieliński
Chronometr (1): Rozmowny budzik 

 

FOTOESEJ I OKOLICE  

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Intruz w starym atelier, czyli co nam dzisiaj po tamtych fotografiach (próba fotoeseju)

 

WYWIADY  

Z Marcinem Maseckim rozmawia Monika Jazownik
Chopin na Placu Defilad

Z Georgim Gospodinowem rozmawiają 
Anelia Radomirova, Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Pisarz ponad granicami

Анелия Радомирова, Бригида Павловска-Йонджик
Писател над границите

Z Aleksandrem Nowakiem rozmawia Anelia Radomirova
Opowieść kompozytora 

С Александър Новак разговаря Анелия Радомирова
Разказът на композитора

„Dzienniku roku chrystusowego” Jacka Dehnela 
– z autorem rozmawia Maciej Woźniak 
Dziennik jako wola i niewydarzenie

 

ANEKS  

Magdalena Karkiewicz 
Metalepsa jako strategia narracyjna w dziełach literackich i filmowych
(analiza zjawiska na wybranych przykładach) 

 

SPRAWOZDANIA  

Łukasz Cybulski
Ogólnopolska konferencja naukowa „Konserwacja kolekcji zabytkowych –
historia, wyzwania, 
ograniczenia”, Warszawa 17 kwietnia 2015 r.

Piotr Dejneka
I ogólnopolska konferencja naukowa „Pogranicza wielokulturowe –
lokalne, regionalne, narodowe, 
ponadnarodowe”, Warszawa 14–15 maja 2015 r.

Agnieszka Smaga
Ogólnopolska konferencja naukowa „Szybkość w kulturze”, 
Warszawa 20–21 maja 2015 r.

Piotr Jakubowski
Festiwal UPS: UKSWordzka platforma sztuki 
Tydzień z kulturą muzyczną na UKSW”

Małgorzata Jankowska
Międzynarodowa konferencja semiotyczna 
„Znak – Myśl – Słowo – Dzieło”, Łódź 24–27 maja 2015 r. 

Anna Wróblewska 
Seminarium w ramach festiwalu filmowego WAMA Film: 
„Muzułmanie i Polacy”


Załącznik Kulturoznawczy nr 1/2014

ABY POBRAĆ CAŁY NUMER, PROSIMY KLIKNĄĆ NA OKŁADKĘ

 

PEŁNE WERSJE ARTYKUŁÓW DO POBRANIA PONIŻEJ

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

SŁOWO OD REDAKCJI

KULTURA W ZBLIŻENIACH I PRZEKROJACH

Małgorzata Rutkowska
Polska subkultura otaku wobec źródeł japońskich

Mateusz Romanowski
Droga do wykluczenia – neoliberalny dyskurs wokół prywatyzacji warszawskich szkół i stołówek

Joanna Tarnawska
Obraz św. Hildegardy z Bingen w polskiej kulturze współczesnej

Bartłomiej Walczak
Topos długich uszu. Transfiguracje symbolu królika

Beata Liwoch
Znaczenie włosów w obrzędach żałobnych wybranych kultur antycznych: grecko-rzymskiej i egipskiej

Paweł Możdżyński
On Some Narrations in the (Post)Industrial Design Field


FILM I TEATR

Klaudyna Desperat
Postać sceniczna w teatrze narracyjnym. "Lipiec" Iwana Wyrypajewa, "Biesiada u hrabiny Kotłubaj" Ireny Jun

Agnieszka Kuc
Audiowizualne oblicza przesądu. O niektórych funkcjach motywu lustra w dziele filmowym

Paulina Margas
Motyw łabędzia w filmach "Piknik pod Wiszącą Skałą" Petera Weira i "Czarny łabędź" Darrena Aronofsky’ego

Magdalena Karkiewicz
Symfonia wielkiego miasta. O wizerunku Nowego Jorku w "Manhattanie" Woody’ego Allena

Katarzyna Bałdyga
Marzec 68’ w polskim kinie – o "Różyczce" Jana Kidawy-Błońskiego

Karolina Sieńkowska
Zagubieni w labiryncie: trzy współczesne obrazy filmowe – trzy przestrzenie zagubienia (szkic interpretacyjny)

Wojciech Gruszczyński
„Światło jest życiem…” Jak nadać obrazowi duszę – analiza środków operatorskich (wybrane przykłady)


LITERATURA I OKOLICE

Jan Zieliński
Proust, metodą Ollendorffa

Anelia Radomirova
Prywatne apokalipsy końca wieku. O "Powieści naturalnej" Georgiego Gospodinowa

Piotr Jakubowski
Niepokój Sartre’a, trwoga Abrahama, pies Dostojewskiego. Od tragizmu wyboru do egzystencjalnej hermeneutyki oraz powieściowej „mądrości niepewności”

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Gdy Rylski spotyka się z Nabokovem… ("Dziewczynka z hotelu <<Excelsior>>" i fenomen nimfetki)

Monika Kwaśnik
Między wiedzą a widzeniem. O sposobach przedstawiania świata w "Balzakianach" Jacka Dehnela

Joanna Pietrzak-Thebault
Fortune and Misfortune of Italian Chivalric Literature in the Early Modern Poland


NOWE MEDIA

Agnieszka Smaga
Wpływ medium cyfrowego na konstruowanie nowych zależności pisma i obrazu

Juliusz Konczalski
Gracz w roli narratora – na przykładzie gier komputerowychtypu FPP

Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Visual Hiperbole in Advertising (Reconnaissance)


WYWIAD „ZAŁĄCZNIKA KULTUROZNAWCZEGO”

„Nie wstydzimy się narracji”. Z Ireną Jun rozmawia Klaudyna Desperat


FOTOESEJ

Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk
Niedom. Przekraczanie idei domu rodzinnego w mieszkaniu migracyjnym

ANEKS

Agnieszka Praga
Rola i znaczenie pamięci o KL Auschwitz-Birkenau w edukacji historycznej Polaków i Niemców. Konfrontacja pamięci indywidualnej z doświadczeniem miejsca


SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Anna Wróblewska
Dystrybucja filmowa. Fakty i mity


Ogłoszenia konferencyjne

Gra z kiczem we współczesnych tekstach kultury

Rzecz w kulturze współczesnej

Szybkość w kulturze

Pograniczna wielokulturowe - lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe

Polski dom. Przemiany dyskursów i praktyk zamieszkiwania we współczesnej Polsce

 

Polski
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach